Geen Noordtak Velp

Verslag Hoorzitting inzake de klacht over de afhandeling raillijst.

Onder Downloads kunt u het verslag in PDF-formaat downloaden. Vergaderdatum en -tijd: 23 september 2020, 10.00 – 11.00 uurVergaderplaats: Ministerie van IenW, Rijnstraat 8, Den HaagAanwezigen:Hoorcommissie:mw. mr. drs. P.E.M. Bank (Ministerie IenW, HBJZ), voorzitter;de heer J. Knuist (Ministerie IenW, HBJZ);Namens…