Geen Noordtak Velp

Lidmaatschap

Om als vereniging te kunnen functioneren zijn we afhankelijk van uw lidmaatschap en uw contributie.

De contributie bedraagt € 7,50 per jaar.
Rekeningnummer NL41 INGB 0005 1388 27
t.n.v. Geen Noordtak Velp.