Geen Noordtak Velp

Bewoners Kennedylaan tegen tunnelplan

Bewoners van de Kennedylaan hebben een handtekeningenactie op touw gezet tegen de aanleg van de tunnel in de Kennedylaan. Inmiddels hebben zij 83 handtekeningen verzameld van bewoners en aanwonenden die tegen de aanleg van een tunnel zijn in combinatie met het aantal voorgestelde treinen.

Dinsdag 8 dec. heeft mevr. Van Dijk de grieven van de bewoners bij de raad geuit. Vandaag (donderdag 10 dec. 2009) is bijgaande brief samen met de 83 handtekeningen van de verontruste bewoners aan B&W overhandigd. De brief is tevens afzonderlijk aan alle raadsleden verzonden.

De bewoners willen in deze graag samen met Geen Noordtak optrekken en geven aan dat GNV wat hen betreft de tunnel bij B&W ter discussie mogen stellen.

 

Velp, 28-11-2009

 

Aan: het college van B&W van de gemeente Rheden, in afschrift aan de leden van de Raad.

Cc: Geen Noord Tak Velp

 

Onderwerp: plannen voor tunnel aan de President Kennedylaan te Velp.

 

Geachte College,

 

De bewoners van de President Kennedylaan te Velp hebben met verbijstering en verontwaardiging de brief van het college van B&W d.d.15 oktober jl. en het even later gepubliceerde krantenbericht gelezen, waarin u aankondigt dat er een tunnel komt aan de president Kennedylaan in Velp.

 

Wij delen de mening van “geschenk”van prorail, zoals u in de krant heeft verwoord,  allerminst met u.

 

Wij zijn verbolgen over het feit hoe de gemeente (wederom) met zijn burgers (niet) communiceert! Hoezo is de tunnel op deze plek een voldongen feit? Wij zijn al jaren met u en uw voorgangers aan het meedenken, waar echter nooit iets concreets uit is voortkomen. En nu zou u het ineens weten?

 

Als een dief in de nacht wordt ons op 15 oktober jl. ’s avonds laat een brief in de brievenbus gestopt met deze onheilstijding. En dat in een tijd dat iedereen de mond vol heeft over het gewenste democratisch functioneren van de overheid.

 

Wij zijn van mening dat het een absurde gedachte is om aan de President Kennedylaan een tunnel te realiseren zonder dat dit immense gevolgen heeft voor zijn bewoners en direct omwonende.

Natuurlijk hebben aan- en omwonende direct met de gevolgen te maken, maar ieder in het dorp zal hier last van ondervinden en zeker geen verbetering.

 

Ons ‘zilver dorp in het groen’ zal door al deze plannen verziekt worden!

 

Even terug in de tijd: zoals u in uw brief refereert aan de periode 2003-2005, is er ook nog de periode 2006-2007 waarin alle bewoners van Velp, toen voor de tweede keer, hebben mogen meedenken over het Verkeerscirculatieplan Velp (VCP). De tweede keer (2006-2007)  was o.a. voortgekomen uit een protest in 2006 van meer dan 60 bewoners van de President Kennedylaan over vage tunnelplannen gelanceerd door het raadslid Böhmer van de VVD. Hierop zijn er verschillende overleg rondes geweest met de toenmalige Wethouder Wildschut en zijn ambtenaren. Daarop werd het besluit genomen een VCP te maken met inspraak van de burgers.

 

Beide keren hebben wij daar driftig zitten ‘kleuren’ en discussiëren, hier is, voor zover met ons gecommuniceerd, niets mee gedaan. Op deze bewuste avonden is door de verschillende betrokkenen de conclusie getrokken dat een tunnel aan de President Kennedylaan geen enkele positieve bijdrage levert voor de verkeerssituatie in het dorp Velp. Laat staan als het volstrekt belachelijke plan van Prorail, om 108 treinen per etmaal door onze gemeente te jagen, zou  doorgaan.

 

De aanzuigende werking van een tunnel op deze plaats in Velp geeft een verkeerschaos daar het verkeer bovenaan de kruising met de hoofdstraat en de Zutpensestraatweg  geheel vastloopt. Dit past ook niet in het VCP om de hoofdstraat verkeersluw te maken.

 

Het VCP heeft steeds wel één ding duidelijk gemaakt: het verkeer zou zoveel mogelijk om Velp heen worden geleid en niet dwars door Velp. Alleen bestemmingsverkeer zou naar het centrum worden geleid. Met de tunnel op deze plek wordt dat volstrekt doorbroken.

 

Het is dan ook ongelooflijk dat de Wethouder stelt, dat een alternatief zoals bijvoorbeeld de Gasthuislaan met al zijn ruimte, niet meer bespreekbaar is.

 

Het in de brief  gestelde ultimatum van prorail over de beschikbare ruim 13 miljoen, is volgens onze bronnen, al vanaf 2007 beschikbaar gesteld voor de gemeente Rheden.

 

Dus vanaf  2007 hadden er al plannen gemaakt kunnen worden, in overleg met de burgers, over alternatieven oplossingen. De wethouder doet voorkomen dat u als College bent overvallen en nu plotseling moet beslissen, dit lijkt ons niet verstandig voor een dergelijk belangrijke beslissing. Wij weten allen hoe het in Dieren heeft uitgepakt als zaken niet goed worden uitgezocht en gecommuniceerd.

 

Het mogen duidelijk zijn dat de ondertekenaars van deze brief het niet met uw voorgestelde plannen eens zijn en zeker niet de manier waarop de inspraak verloopt en u met ons communiceert.

 

Wij als belang hebbende, bewoners en aanwonende van de President Kennedylaan te Velp, willen volledig op de hoogte worden gehouden van uw plannen, volwaardige gesprekspartner zijn en meedenken over alternatieven, die er volgens ons zeker zijn.

 

Aangezien veel van de bewoners en aanwonende ook lid zijn van de Vereniging “Geen Noord Tak Velp” (GNV) en wij regelmatig contact hebben met GNV willen wij ook hen aanwijzen als volwaardig gesprekspartner over de tunnel problematiek in ons dorp.

Wij zullen dus gezamenlijk optrekken in deze.

 

Wij vertrouwen erop dat u deze brief leest en ons op korte termijn uitnodigt voor een gesprek.

In afwachting van uw bericht, mede namens de om- en aanwonende van de president Kennedylaan, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

  1. v Dijk, R. Tuijten,

Totaal aantal mede ondertekenaars in bijlage, totaal :  83 handtekeningen.Deze handtekeningen liggen ter inzage bij de griffier van de gemeente.