Geen Noordtak Velp

Ik wil ook geïsoleerd worden. Brief over de raillijst.

Velp, oktober 2017

Beste bewoner,

U krijgt deze brief, omdat uw woning op de ’Raillijst’ staat.

“Als een raket door Velp”; zo begon het artikel enige maanden geleden in de Gelderlander. Het artikel ging over de goederentreinen die momenteel door Velp heen denderen. De bewoners langs het spoor hebben overlast van geluid en trillingen. Daarbij komt ook nog het vervoer van gevaarlijke stoffen langs onze huizen.

Sommige huizen langs het spoor zijn al een tijd geleden voorzien van geluidwerende maatregelen aan de gevel. Dit vanwege de “Raillijst” die opgesteld is aan het begin van deze eeuw. Alle huizen, die op deze lijst staan, komen in aanmerking voor deze geluidwerende maatregelen. Maar veel mensen in Velp en Rheden hebben deze voorzieningen nog niet gekregen. Hier willen wij wat aan proberen te doen.

In de dorpen Rheden en Velp zijn ongeveer de helft van de huizen die op de Raillijst staan reeds voorzien van geluidisolatie aan de gevel. De andere helft wacht nog steeds op deze voorziening. De Overheid verschuilt zich achter de nieuwe wetgeving “Geluid “en stelt daarom de uitvoering van deze voorziening telkens uit.

Waarvoor vragen wij nu aandacht?
De raillijst is opgesteld naar aanleiding van de oude wetgeving (1986) waarin bepaald werd, dat alle woningen langs het spoor met een hoge geluidbelasting in aanmerking komen voor geluidwerende maatregelen. De Overheid is daartoe wettelijk verplicht vanwege die oude wetgeving.

Wat willen wij nu doen en bereiken?
In overleg met een jurist van Rona (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) willen we de landelijke Overheid aanspreken om hun verplichtingen ten uitvoer te brengen. Behalve het aanspreken van de Overheid op de wettelijke verplichting tot het uitvoeren van de plannen van de Raillijst willen we haar ook wijzen op de rechtsongelijkheid van de bewoners, die nog geen gevelisolatie gekregen hebben ten opzichte van degenen, die al jaren geleden wel gevelisolatie ontvangen hebben.

Deze brief wordt dus bezorgd bij alle bewoners, die op de Raillijst staan en waarvan de huizen nog niet voorzien zijn van deze geluidwerende maatregel, ongeacht of ze lid zijn van onze vereniging of niet. Daarom vragen wij u om (vrijblijvend) ons per e-mail de bijgevoegde antwoordstrook in te vullen ter ondersteuning van de brief, die we naar de Overheid zullen zenden.

Wij gaan daarbij geholpen worden door een jurist van Rona. Hieraan zijn voorlopig geen kosten verbonden. Als dat wel het geval is, zullen we u tijdig informeren en raadplegen.

Met vriendelijke groet,
Twan Willems
Secretaris Geen Noordtak Velp

Een gedachte aan “Ik wil ook geïsoleerd worden. Brief over de raillijst.

 1. Inneke Koops

  Beste heer Willems,
  Waar kunnen wij als VvE deze lijst vinden?
  Wij als VvE van de Atlantaflat in Velp(stationsplein) ondersteunen dit initiatief van harte en worden graag geinformeerd over de gang van zaken.

  Met vriendelijke groet,

  Namens Bewoners Commissie Atlantaflat Velp