Geen Noordtak Velp

Informatiekrant November 2023

Noodoproep

Inleiding

In de vorige informatiekrant begonnen we met de tekst “Dringende Oproep”.

Deze krant hebben we aan al onze leden van GNV toegestuurd.

Tevens hebben we 200 kranten bezorgd bij bewoners lang het spoor.

Helaas hebben we geen enkele positieve reactie op ons verzoek gehad om ons bestuur te komen versterken.

Men staat wel positief achter onze inzet, maar ons bestuur is hierdoor helaas niet versterkt.

Op dit moment hebben we slechts drie bestuursleden, die ook niet volledig inzetbaar zijn.

Juist op dit moment dat er veel moet gebeuren, kan ons drietal dit niet aan.

Wellicht moeten we overwegen om onze vereniging op te heffen.

Dat zou jammer zijn van al het verrichte werk en vergaarde kennis!

We hopen daarom, dat onze noodoproep effect heeft.

Reageer daarom vandaag nog, als je ons kunt/wilt helpen.

Waarbij hebben we u nodig?

Een paar voorbeelden:

  • Vorige week hebben alle bewoners die op de raillijst staan een brief gekregen, waarin de plannen staan voor het aanbrengen van geluidschermen en raildempers in Velp. We zullen daarop moeten reageren en een gezamenlijke reactie is daarop van belang. De getallen, die ProRail hanteert over de geluidshinder voor onze bewoners in Velp, komen niet overeen met de getallen die wij hebben van uit onze spoor enquête van begin dit jaar.
  • We verwachten een dezer dagen de eindreactie van onze Nationale Ombudsman over de voorgang de uitvoering van de afspraken over de raillijst.
  • We zijn op dit moment landelijk georganiseerd om te komen tot afsprakenover de aanleg van mogelijke nieuwe spoorverbindingen voor goederentransport.
  • We kunnen landelijk meedenken over voorkomen van trillinghinder en trillingschade.
  • Met onze gemeente Rheden zijn we regelmatig in gesprek over aangelegenheden het spoor betreffende.
  • We doen er alles aan om het goederentransport over dit spoor tegen te houden.
  • Enz????.

We hopen, dat deze noodoproep helpt en dat we door kunnen gaan met dit voor onze omgeving zo belangrijk werk.

We hopen daarom, dat deze noodoproep helpt en dat we hulp krijgen, zowel in het bestuur of eventueel daarbuiten.

Neem daarom contact met ons op:

Via ons gmail adres, zie kopblad.

Telefonisch bij Gerard de Kuijper, mobiel nummer 0642552608