Geen Noordtak Velp

Velps commentaar op de wethouder

gelet op de raadsvergadering van 22 september

 

Dat de aanpak van Rhedens Dorpsbelang, wat betreft de sluiting spoorovergangen in de gemeente Rheden heeft gewerkt, is zonder twijfel. Echter wethouder Haverkamp doet voorkomen, dat vanuit Velp pas op een later tijdstip een reactie gekomen is. En hij betreurde dat er in Velp geen belangenvereniging is, zoals in Rheden.

Dit is echter niet zo. Reeds op 8 juli heeft de vereniging Geen Noordtak Velp (GNV) mede namens haar leden een reactie op het voorstel gegeven.

GNV heeft haar leden voorafgaand aan de informatieavond in juni geïnformeerd en gevraagd om een reactie op het voorstel vanuit de gemeente Rheden. De reactie van GNV en de binnengekomen reacties van de leden zijn toen al naar de griffie van de gemeente Rheden verzonden.

In onze reactie hebben wij de gemeente Rheden verzocht om tijdig de bewoners in de omgeving van de Stationsstraat/Kerkstraat te betrekken bij de plannen.

Ook tijdens de laatste raadsvergadering van 22 september werd dit weer verzwegen en net gedaan, of er vanuit Velp pas een late reactie kwam.

Overigens staan wij ook achter deze late reactie van de direct betrokken bewoners bij de spoorwegovergang aan de Stationsstraat /Kerkstraat.

Wat onze vereniging betreft, is het wellicht goed om niet alleen onze leden bij belangrijke zaken te informeren, maar ook alle bewoners langs het spoor, die nog geen lid zijn van GNV.